Döbrönte Gábor

  • okleveles mérnöktanár-gépészmérnök
  • okleveles autógépész üzemmérnök
  • igazságügyi gépjármű-műszaki szakértő

Kártérítés


Irodánk a kárt szenvedett megbízásából a szakérő által felmért vagy a károsult által megjelölt kártérítési igényt tételesen írásban rögzíti, az elszenvedett kárt bejelenti, majd a kártérítési eljárásban tevékenyen közreműködik.

Tevékenységünk eredményeként a biztosítótársaság megtéríti a vagyoni és nem vagyoni károkat, az elmaradt vagyoni előnyt, a többletköltségeket, indokolt esetben járadékot fizet. Közreműködésünk a személyi sérüléses baleseteknél a leghatékonyabb.

Amennyiben a kártérítési eljárás eredményes befejezéséhez jognyilatkozatok megtétele, beadványok elkészítése, jogi tanácsadás szükséges, ügyfelünket ügyvéd képviseli elsősorban peren kívüli eljárásban, indokolt esetben perben is.

Irodánk alacsony díj ellenében tesz eleget a megbízásnak, amelyet csak utólag, a kártérítés arányában kell ügyfeleinknek megfizetnie, amely a teljes szolgáltatást magában foglalja.