Döbrönte Gábor

  • okleveles mérnöktanár-gépészmérnök
  • okleveles autógépész üzemmérnök
  • igazságügyi gépjármű-műszaki szakértő

Igazságügyi gépjármű-műszaki szakértői tevékenység


  • forgalmiérték-meghatározás EUROTAX programmal (örökösödés, gyámügyek, vagyonmegosztás, könyv szerinti érték, banki fedezet);
  • műszaki meghibásodás okainak feltárása (garancia, szavatosság, rejtett hiba, fényezési rendellenességek);
  • egyedi azonosító jelek vizsgálata (eredetiség-vizsgálat);
  • kárfelvétel, kárszámítás AUDATEX számítógépes programmal;
  • állapotfelmérés (banki finanszírozás esetén a szakszerű helyreállítás igazolása);
  • értékcsökkenés számítása (előzményi kárból fakadó vásárlói bizalomvesztés);
  • javíthatóság gazdaságossági számítása (maradványérték).